Skal Vi Ikke Bare Beslutte At Der Findes En Fri Vilje?

Forleden løb jeg forbi en kvinde, som bar en T-shirt med en tekst påtrykt; I Am Who I Want To Be. Teksten triggede en længere tankerække, som har forfulgt mig den seneste tid, over sondringen mellem den frie vilje og Guds retfærdighed.

For ejer mennesket en fri vilje, kan vi selv helt frit vælge hvem vi vil være og hvad vi vil gøre?

Så længe jeg kan huske tilbage, har mit svar på den klassiske teodice, om hvordan der kan findes en god Gud i en verden fyldt med ondskab, været at mennesket ejer en fri vilje og med den udøver de ondskab. Ergo er Gud ikke ophavsmanden bag ondskaben, men mennesket med dets frie vilje.

Men ejer mennesket nu en fri vilje? Sådan rigtigt! Det spørgsmål har jeg tumlet med, siden jeg blev præsenteret for calvinismen. Hvis jeg spørger mine elever, svarer de: Selvfølgelig, jeg kan vælge hvad jeg vil og ikke vil gøre. Men så ligetil et det ikke. For det første, er der mange ting vi ikke selv har valgt.

Jeg har ikke valgt et eneste ciffer i mit CPR-nr., jeg har ikke valgt min race, min nationalitet eller mine forældre og søskende. Jeg har heller ikke selv valgt mine gener, hvilket flere og flere studier viser er forudsætningen for utroligt mange ting i mit liv, ikke mindst mit helbred.

Så langt, så skidt. Hvis jeg nu stod overfor to ligevægtige valg, lad os sige jeg skulle vælge 2 ligevægtige valgmuligheder, så er jeg vel fri til at vælge?

Måske. Der kan jo skjule sig en dybere årsag til de valg jeg tager, denne kan skjule sig i psyken, barndommen eller et tv-program jeg så aftenen før.

Skulle jeg eksempelvis vælge mellem farverne rød og blå, så kan det være jeg altid har haft venner, som betragter rød som en pigefarve, eller at min mor altid har klædt mig i blå, og måske er jeg i oprør mod mine forældre for tiden og vælger derfor kontra min mors valg, måske har jeg denne morgen betragtet en flot blå himmel og været betaget, måske er min familie socialdemokratisk osv.

Måske ville en stor nok mængde data om mig og mine omstændigheder, være nok til at forudsige hvad jeg vil vælge i enhver given situation. Så det jeg tror er en fri vilje, egentlig er bundet i genetik, arv og miljø.

Så måske er viljen ikke så fri endda! Følger vi tankerne til ende, er der slutteligt to muligheder. Alt hvad der sker, sker af en årsag, og årsagen er enten Guds vilje eller naturens ukontrollerede tilfældighed.

Problemet ved begge muligheder er, at de begge fritager mennesket for ethvert ansvar af nogen art. Hvis alt jeg gør, sker af en årsag, som jeg ikke har kontrol over, hvordan kan jeg så stå til ansvar for noget eller nogen?

Det er svært at tro på en retfærdig Gud, der sætter en årsagsrække igang, som effektuerer en masse handlinger, som han så igen vil holde mennesker ansvarlig for. Hvordan kan sådan en gud være god?

Omvendt er det dejligt betryggende at vide, at Gud har styr på alting (forudsat at han er god), og intet sker af tilfældighed.

Så dette efterlader mig i et filosofisk vakuum. Måske findes der en verden, hvor min (frie) vilje er fuldstændig identisk med Guds perfekte vilje, og det så er den verden vi lever i. Måske har Gud i sin kærlighed sat os fri, så vi kan træffe valg som ikke er årsagsbetinget. Begge dele ville give plads til en retfærdig og kærlig Gud.

Men hvis mennesket ikke har nogen grad af frihed overhovedet, kun indbildt frihed. Så er det svært at se Gud som kærlig eller retfærdig overhovedet, når han dømmer mennesker for deres handlinger.

Har jeg overset noget eller er mine refleksioner mangelfulde, så smid gladeligt en kommentar.

Foto: GFpeck

En Abortmodstanders (håbløse politiske) Bekendelser

Efter mit forrige indlæg om stemmespild på KristenDemokraterne, er jeg blevet kritiseret for ikke at kæmpe kampen mod abort, men passivt se til, at 15.000 ufødte børn hvert år bliver aborteret.

Eftersom ingen andre partier kæmper aktivt imod abortlovgivningen, bliver KD åbenbart det eneste moralske korrekte at stemme på?

Lad mig slå fast, jeg er imod abort!

Og nej, jeg kæmper ikke mod kvindens ret til sin egen krop. Der findes et utal af lovlige præventionsmetoder fra de naturlige som cølibat og kalendermetoden, til de kemiske der kan klisters på, spises eller opereres ind i kroppen. Men jeg mener at når et andet hjerte stopper med at slå, er det ikke kvindens krop, vi gør en forbrydelse imod, men et nyt, spædt individ in the making.

Og hvad så med kvinder, der er gravide pga voldtægt? For det første er det særtilfælde at det sker, og det kan aldrig lægge til grund for generel lovgivning. For det andet er det næppe grunden til 15.000 aborter om året. I så tilfælde burde der anmeldes betydeligt flere fuldbyrdige voldtægter om året.

Er jeg så en passiv abortmodstander, når jeg ikke støtter aktivt op om KD til et folketingsvalg, som jeg er blevet beskyldt for?

Jeg mener det er en naiv og unuanceret tilgang til hele abortproblematikken, når man sidestiller KD med korrekt aktiv indsats på området. Lad os forestille os at KD fik fire afgørende mandater ved et valg, skulle disse så stille ultimative krav mod abort for at indgå i det parlamentariske arbejde? Det kommer næppe til at ske. Det er en illusion!

Problemet med abortlovgivningen er, at den er så dybt forankret i den folkelige danske sjæl, at vi ikke bare accepterer den, nej, vi er så stolte af den, at eksporterer den som et fremskridt for kvinderettighederne (og hvem tør tale imod kvinders rettigheder?). Så jeg tvivler på et lovindgreb mod abort i Danmark.

Mener jeg stadig meget kan gøres med oplysning om prævention, rådgivning, bedre vilkår for uønsket gravide, bedre adoptionsmuligheder af danske nyfødte m.m, og jeg mener at vi bør stemme på politikere med en kristen moral og etik. Så vi kan knække kurven og se færre aborter.

Men at tro at en stemme på KD vil sætte en stopper for aborter udført i Danmark, eller mene at dem der ikke stemmer KD går i aborttilhængernes fodspor er naivt og under lavmål. Og at tro at samtlige andre folketingskandidater fra andre partier er for abort er uoplyst og ukorrekt.

Som nævnt i tidligere indlæg, det er disse politikere vi bør stemme på. Fordi de deler et kristent menneskesyn og fordi de reelt har en chance for at krydse spærregrænsen og gøre en forskel på tinge og i deres parti.

Det er som jeg ser det, vores eneste håb for en slags forandring i abortproblematikken.

Hadets 5 Sprog – Eksklusivt interview med forfatter Gary Chapman

Sommeren er over os, og der er tid til at læse bøger. Men hvilken bog skal man vælge, når man står foran hylderne i SommerCampens bogsalg? Fragmenter fra en Pilgrim, at fået eksklusivt interview med bestseller forfatteren og den verdenskendte parterapeut Gary Chapman, der er kendt for sine bøger om kærlighedens fem sprog. Han er klar med en helt ny titel; “Hadets 5 Sprog”.

Efter dine mange bøger om kærlighedssprogene, skulle man tro at verden er blevet bedre til at elske, hvorfor har du skrevet denne nye bog?

Jeg opdagede, at rigtig mange var blevet gode til at tale deres partners, børns og naboers kærlighedssprog, men ingen havde opdaget, at de ubevidst også talte andres hadssprog. Så de fyldte på kærlighedsbeholderen, men tappede lige så meget ud igen i bunden. Så mange skrev frustreret til mig, at de efter mine endeløse tests, fif og tricks, stadig ikke var super lykkelig ægteskaber eller relationer. Grunden til dette var ikke manglende kærlighedssprog, men at det også blev blandet med hadets sprog.

Når du siger “hadets sprog”, hvad mener du så?

Grundlæggende er mennesker forskellige, men det er stadig muligt at kategoriserer måderne hvorpå mennesker oplever at de bliver hadet af andre. Ved at opdage sit eget og andres hadesprog, kan minimere oplevelsen af had imod sig selv og udøvelsen af had mod andre.

Så man kan hade på mange måde?

Ja, men jeg har opdaget at der er fem overordnede kategorier.

Hvilke?

Det er svært kort at ridse dem op, dertil må jeg anbefale at man læser min bog. Men i overskrifter er det; nedladende ord, hvilket er at tale ned til sin partner. Ensomhed eller efterladthed, altså at man bruger mindst mulig tid med den man elsker. Tyveri, nogle mennesker oplever sig ikke elsket hvis man tager deres ting fra dem. Opgave- og ansvarsplacering, prøv at skyde skylden, ansvaret og altid efterlade tjanserne til din ægtefælde, hvis personen bliver vred eller føler sig negligeret er dette sikkert vedkommendes hadesprog. Og til sidste er der slag og spark, det er for nogle mennesker den direkte vej at skabe afstand og fremmedgjorthed i relationen. Og det skal nævens at vi hver især reagere forskelligt på sprogene, da vi har et primær og sekundært.

Nogle vil sige at dette lyder lidt som kærlighedens fem sprog med omvendt fortegn, er det ikke bare det.

Det er en misforstået forenkling. Der lægger hundredevis af nye interviews og tests bag resultaterne i denne bog. Nogle af forsøgene har vi måtte gøre udenlands, simpelthen fordi de var ulovlige at udføre på amerikansk grund.

Du er blevet kritiseret for at “malke dit budskab” i endeløse bog-serier, selvom de kunne skrives i en lille folder eller udgives som 5 små tweets, hvad siger du til det?

Jeg og rigtig mange andre er ikke på Twitter.

Hvad skal du nu bruge sommeren på?

Jeg skal rundt på nogle bogmesser i verden, og så skal jeg til at skrive på nogle nye bøger. Lige nu arbejder jeg med tre titler; Hadets 5 sprog for svigerforældre, Hadets 5 sprog for økologiske landmænd og Hadets 5 sprog for unge radikaliserede ekstremister. Det er super spændende.

 

Kære KristenDemokrater – det var sidste gang, ik?

image

0,8 pct. stemmespild fra de kristne og KristenDemokraternes tilhængere ved valget i torsdag. 0,8 pct – næsten 2 mandater!

Det var så 3. gang partiet forsøgte… skal vi ikke håbe det også var sidste?

Jeg er ikke meget på Facebook længere, men jeg var lige indeomkring op til valget for at følge lidt med, og man kan sige meget om KristenDemokraternes tilhængere, men nogle af dem forstå virkelig at få en stemning sat i vandet, der blev både brugt håbefuld, skamfuld og skyldbetonet retorik. Enkelte fik nærmest sat lighedstegn mellem ens frelse og hvilke parti man stemte på. En smule sørgeligt og desperat, desværre! Andre kan med en smule fordel bortadoptere deres  “jeg ved godt de ikke kommer ind, men det er bare det rigtige at stemme“-holdning og måske via andre partier rent faktisk stemme kristne holdninger ind i folketinget.

Enhver, der har mere end ét folketingsvalg i historikken, læst enkelte meningsmålinger før valgdagen og som kender sin KD-historie, vidste, at sådan måtte det ende. Med stemmespild.

Jeg ved godt, jeg ikke bliver populær blandt nogle, men mon ikke det er på tide at KD drejer nøglen om og lader nogle af deres dygtige folk benytte deres viden, personlige stemmer og engagement i andre partier, så de rent faktisk bliver valgt ind? På den måde vil disse mennesker rent praktisk få en politisk indflydelse i dette land.

Og så kunne vi kristne blive bedre til at forstå, at fordi man er medlem af et parti, så er man ikke nødvendigvis enig i alt hvad partiet siger, men nogle prøver på at ændre holdningerne indefra.

Og så et slutteligt personligt ønske og en bøn – næsten helt ude af kontekst. Hvis KD vælger at tage en tur mere, kan man få dem til at droppe det der med hvidklædte, hyper-energiske gospelsangere på valgaftenen, det er simpelthen så kliché at man få gåsehud. Og det er ikke den der wauw-gåsehud som man nogle gange får når man ser X-factor, det er den anden.

Du er nu velkommen til at lufte ud i kommentarfeltet. :-)

Timothy Keller: Tegnene På Politisk Afgudsdyrkelse

“Et af tegnene på, at en genstand fungerer som en afgud, er, at frygten får en fremtrædende plads i livet. Når vi lader afguden være centrum i livet, bliver vi afhængige af den. Hvis vores falske gud på nogen måde trues, er vores reaktion total panik. Vi siger ikke: ‘Sikken en skam! Hvor ærgerligt!’ men snarere: ‘Nu er det slut! Der er ikke noget håb!’

Det er måske grunden til, at så mange mennesker nu reagerer så ekstremt på amerikansk politik. Når et valg er vundet, taler en vis procentdel fra det tabende parti åbent om at forlade landet. De bliver ængstelige og frygter for fremtiden. De har investeret det håb i deres politiske ledere og disses politik, som man engang havde til Gud og evangeliet. Når deres politiske ledere ikke længere er ved magten, mister de fuldstændig modet. De tror, at hvis deres politik og deres folk ikke er ved magten, vil alt falde fra hinanden. De nægter at vedgå, i hvor høj grad de faktisk er enige med modparten, og i stedet for fokuserer de på de punkter, hvor de er uenige. Uenigheden overskygger alt andet, der skabes et giftigt miljø.

Et andet tegn på afgudsdyrkelse i vores politik er, at man ikke længere blot mener, at modstanderen tager fejl, men at de også er onde. Efter sidste præsidentvalg bemærkede min fireogfirs år gamle mor: ‘Tidligere var det sådan, at den, der blev valgt som præsident, var din præsident – selv om det ikke var ham, du havde stemt på. Sådan er det åbenbart ikke længere.’ Efter hvert valg er der nu et betydeligt antal mennesker, som ikke mener, at den nye præsident moralsk set ikke har ret til at være det. Den øgede politiske polarisering og bitterhed, som vi ser i amerikansk politik i dag, er et tegn på, at vi har gjort politisk aktivisme til en form for religion.”

– Fra “Ikke alt der glimre er Gud” af Timothy Keller, s.109-110
Foto: Wikipedia

Jesusitzu – den sande kristne kampsport

Som barn fik jeg fortalt at karate var grundlagt på okkultisme og Østens mystik. De muterede skilpadder var små-dæmoniske og kampsport hørte generelt den onde til.

Men nu har de kristne deres egen kampsport, bygget alene på simple nytestamentlige kristne principper. Jesusitzu.

1. Du må ikke slå ved siden af. Hvis du gør det har du tabt. Den store kirkefader Paulus er helt afklaret omkring dette (1.kor 9:24) . Dukker modstanderen sig og du intet rammer, er du ude.

2. Dårlig blokering giver modstanderen ét frislag (Matt 5:39 ). Dette gør Jesusitzu til den mest brutale kampsport i verden og får boksning til at ligne en tøsesport. Får du en på hovedet, skal du sænke paraderne og modtage endnu en – dog slået med modstanderens modsatte arm. Sådan er reglerne. Lev med det og bed om opstandelseskraft (Fil 3:11).

3. Man går ikke ubeskyttet til en Jesusitzu-kamp (Gal 6:10-16), det ville være hensynsløst og livsfarligt . Rustningen består af en samling usynlige beklædningsgenstande navngivet efter ældgamle abstrakte begreber som Sandhedens Bælte, Villighedens sko og Troens Skjold. Sidst nævnte har skabt en del diskussioner mellem de kæmpende om regel nummer ét blev brudt eller ej i et bestemt slag. Da denne beklædning er usynlig forgår alle kampe kønsopdelt og med forbud mod billedtagning.

4. Slutteligt er ét våbent tilladt, nemlig et sværd (Gal 6:16 og Heb 4:12). Sværdet er udformet som en bog, hvor I man blandt andet kan læse om Jesusitzus første udøvere og dens grundlægger. Sværdet fås i flere udgaver. Er man rig eller heldig, skaffer man sig en ældgammel håndskrevet udgave med træomslag. Sådan et sværd kan yde betragtelig skade, især hvis får lov at give et frislag.

Tilbage er kun at sige: Halleluja – god kamp!

Foto: MaterialArtsNomad

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 793, der følger denne blog